top of page

Algemene voorwaarden

Planning in onderling overleg volgens de mogelijkheden :

Onze prijzen zijn exclusief belastingen en zijn 1 maand geldig onder voorbehoud van het verkrijgen van toelatingen :

 • Als afmetingen worden gezien : Lengte x Breedte x Hoogte x Gewicht

 • Zwaartepunten worden gecentreerd op basis van lengte, breedte en hoogte.

 • Bij het laden kunnen ladingen een kwartdraai gedraaid worden om het laden te optimaliseren. (lengte wordt breedte)

 • Technische details moeten worden aangeleverd om de juiste technische oplossing en prijszetting mogelijk te maken.

 • Vrije toegang tot onze wagens op verharde ondergrond.

 • Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen te wijten aan

  • aankomst met vertraging van politie-escortes

  • restricties opgelegd door de politie

  • ongunstige weersomstandigheden

  • ongevallen

  • mechanische pech

 • Opzegtermijn in onderling overleg volgens de toelatingen en de beschikbaarheid binnen de planning.

 • Conform artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Transport, beschikt ons bedrijf over de mogelijkheid tot retentierecht alsook over het recht op terugbetaling van de onkosten gemaakt voor het bekomen van dit retentierecht. Bovendien is het retentierecht uitgebreid tot schuldvorderingen zonder rechtstreeks verband met de weerhouden koopwaar.

Inbegrepen :

 • CMR verzekering

 • Afhankelijk van de afmetingen beschikken wij over permanente toelatingen of dienen wij speciale toelatingen te vragen waarvan de afleveringstijd bepaald wordt door de administratie

 • Kosten voor toelatingen en begeleidende voertuigen

 • Privé motor-escorte (begeleiders) als de lading breder is dan 5 meter (voor Frankrijk)

 • Vastzetten van de lading

 • 2 uur bij het laden en 2 uur bij het lossen

 • 1 uur wachttijd zowel bij douane import als bij douane export

Niet inbegrepen :

 • Verzekering alle risico’s

 • Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot 2 BTR/KG bij multimodaal transport

 • Materiaal om vast te zetten (houten stutten, kader, …) op kosten van de afzender

 • Afdekken

  • Het afdekken van de lading is niet hetzelfde als het verpakken ervan

  • Om vuil en vocht te vermijden, moet de lader de nodige maatregelen treffen

  • Scherpe en snijdende uitsteeksels worden afgeschermd door de verantwoordelijke voor het laden

 • Verkennend bezoek aan de site, nemen van afmetingen, organisatie PPSPS , ...

 • Douaneformaliteiten en hieraan verbonden onkosten

 • Onkosten voor politie in bepaalde gevallen bijkomend

 • Privé-begeleiding (motor) opgelegd door de administratie voor een breedte tussen 4.5 en 5 meter (voor Frankrijk)

 • Bijkomende uren

  • vrachtwagen : tussen 70 € en 170 €/uur

  • begeleidend voertuig : tussen 35 € en 65 € afhankelijk van het land

 • Extra onkosten weekendtransport voor zover het aantal reisdagen niet meer dan vijf dagen is.

 • Onkosten voor werkzaamheden (op basis van onkosten + 7.5%)

 • Onkosten voor het verwijderen van obstakels (op basis van onkosten + 7.5 %)

 • Boetes voor uitstel en/of annulering volgens geleden schade

 • In geval van combinatie transport over de weg en over het water

  • Vrije en ongebonden navigatie

  • Afhankelijk van de wetgeving geldend in de landen die doorkruist worden

  • Eventueel overliggeld (demurrage) bij het overschrijden van termijnen

  • Eventuele onkosten hoog en laag water

  • Eventuele onkosten werkloosheid bij bevriezen van kanalen

  • Haventaksen

Tweedehandsvoertuigen voor levering in de Haven van Antwerpen :

De voorwaarden waaraan een tweedehandsvoertuig moet voldoen :

 • het voertuig moet rijvaardig en proper zijn;

 • Motorkap, koffer en portieren moeten aanwezig zijn. De twee voorste deuren (portier voor de bestuurder en voor de passagier) moeten manueel kunnen geopend worden en goed functioneren.

 • Voertuigen mogen geen lekken vertonen (bijv. lekken van benzine, olie, batterijvocht, koelvocht)

 • De bestuurderszetel moet aanwezig zijn en volledig vrij, dit geldt ook voor de passagierszetel. Als geen enkele passagierszetel beschikbaar is, moet de voorziene plaats voor een dergelijke zetel volledig vrij zijn.

 • De voertuigen mogen geen sporen vertonen die erop wijzen dat er is versneden en vervolgens terug aan elkaar gelast.​

 • De voertuigen mogen geen zichtbare sporen vertonen die wijzen op een beschadiging aan de structuur van het voertuig (bijvoorbeeld verstevigingsbalken of riemen).

 • De voertuigen mogen geen sporen vertonen van ernstige brand, beschadigde structuur, zoals verzakkingen van het chassis, grote schade aan het koetswerk, ontbrekende banden, niet of slecht vastgemaakte stukken

 • Elke tankwagen moet beschikken over een certificaat van reiniging en van afwezigheid van gas

 • Alle basisuitrusting zwaarder dan 3.5 ton (vrachtwagen, bus, trekker, voertuigen voor wegenwerken, gesloten bestelwagen (type big van) en gesloten vrachtwagens) moeten zich kunnen VERPLAASTEN. Zij moeten zich op eigen kracht kunnen verplaatsen naar en binnen de terminals.

 • In geval van problemen van een onderdeel van een combinatie van voertuigen zal de volledige combinatie geweigerd worden tot het probleem is opgelost.

bottom of page